Verksamhetspolicy

Essem Design tillverkar och levererar kapphyllor och krokar som är funktionella och anpassade till marknadens krav. Vi har nära kontakt med såväl kunder som leverantörer. Vårt verksamhetssystem kännetecknas av ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö.

Vi väljer miljövänliga alternativ och leverantörer från närområdet i största möjliga utsträckning. Vi uppfyller lagar och förordningar. Vi strävar mot minsta möjliga förbrukning av resurser samt förebygger föroreningar.


Sten-Roger Bladh
VD