Affärsidé & vision

Affärsidé
Svensk tillverkare av hantverksmässig hallinteriör för privata och offentliga miljöer. Funktionalitet, historia och hantverk ska ligga som grund för verksamheten. All produktion sker i Småland för miljöns skull.

Vision
Essem Design ska bli synonymt med första rummet.