Affärsidé & Ledstjärna

Affärsidé

Essem Design är det personliga företaget som ska utveckla, tillverka och marknadsföra hållbar, funktionell och designad hallinteriör för privata och offentliga miljöer på en global och digital marknad.

Vision

Essem Design ska bli synonymt med första rummet.