Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är viktigt för oss. Vi jobbar efter en miljöpolicy, vår verksamhetspolicy understryker hållbarhet och all aluminium som används för de gjutna konsolerna och krokarna är återvunnen. Produkterna tillverkas i Småland, Sverige. 

För att stärka vårt interna arbete och ständigt förbättra våra processer så är vi certifierade och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

Miljöpolicy
Essem Design tillverkar och marknadsför hallinteriör som ska vara funktionella och hållbara med en satsning på tillverkningsmetoder som ska påverka vår miljö i så liten omfattning som möjligt. Det skall ske med ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation. Det är ett arbete och tänkande som både känns motiverande och inspirerande eftersom vi alla vinner på de effekter som det medför. 

Essem Design eftersträvar: 

  • Att mängden av avfall skall minskas och källsortering ska utföras där detta är möjligt.
     
  • Att eliminera föroreningar av miljön genom vidareutveckling och underhåll av vår tillverkning. 

  • Att förutom uppfylla våra kunders krav på produkterna följa tillämplig miljölagstiftning och förordningar samt hålla en öppen attityd mot myndigheter och allmänhet. 

  • Att påverka våra leverantörer till ett aktivt miljöarbete så att även de strävar efter att välja miljöanpassade produkter och ämnen. 

  • Att vid utveckling av nya produkter alltid använda material som fungerar och har minsta möjliga miljöpåverkan. 

  • Att lägsta möjliga resursförbrukningen ska eftersträvas vid val av emballage och transporter. 

  • Att ständiga förbättringar skall nås genom utbildning, målstyrning och en engagerad personal. 

Verksamhetspolicy
Essem Design tillverkar och levererar kapphyllor och krokar som är funktionella och anpassade till marknadens krav. Vi har nära kontakt med såväl kunder som leverantörer. Vårt verksamhetssystem kännetecknas av ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö. 

Vi väljer miljövänliga alternativ och leverantörer från närområdet i största möjliga utsträckning. Vi uppfyller lagar och förordningar. Vi strävar mot minsta möjliga förbrukning av resurser samt förebygger föroreningar.

 

Ladda ner: 

 

ISO 9001ISO 14001