Ekman/Björkman

Ekman och Björkman är en traditionell kroklist där ett halvovalt hyllplan samt ett galgrör har adderats. Ekman och Björkman finns, förutom i utföranden i ek och björk ovan, också i längre varianter - Ekman Special eller Björkman Special - eller i andra träslag. Kontakta oss för information om Ekman special eller andra träslag.
Essem Design har även en galge i samma utförande (Art. nr 8205) som passar utmärkt till Ekman.

 Art. nr 121 Ekman

 Art. nr 122 Björkman